Over ons

Algemene informatie Fotoclub Sliedrecht

Opgericht 8 september 1961 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. 

Clubavonden en activiteiten

In gebouw "CITYTEC" (1e verdieping stichting HAVIQ)
Nieuwland parc 400, 2952 DD  Alblasserdam

Bijeenkomsten, met uitzondering van de zomermaanden, op de dinsdagavonden conform het programma
Aanvang 20:00 uur.

Contributie

€ 75,00 per kalenderjaar.

Contributie voor nieuwe leden naar rato van inschrijven.

Opzeggen lidmaatschap: Schriftelijk aan het secretariaat vóór 1 november van een kalenderjaar.

Betalingen via IBAN: NL67 INGB 0001 4713 71 t.n.v. Penningmeester Foto- en Filmklub Sliedrecht te Papendrecht voor 1 maart van elk kalenderjaar.

Copyright

De foto's op de website mogen alleen gebruikt worden na overleg met en toestemming van Fotoclub Sliedrecht.
Image