Over ons

Algemene informatie Fotoclub Sliedrecht

Opgericht 8 september 1961 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. 

Clubavonden en activiteiten

In gebouw "De Boeieraak"

Ingang: HAVIQ

Boeieraak 1, 3356 MJ  Papendrecht

Bijeenkomsten, met uitzondering van de zomermaanden, op de dinsdagavonden conform het programma
Aanvang 20:00 uur.

Contributie

€ 75,00 per kalenderjaar.

Contributie voor nieuwe leden naar rato van inschrijven.

Opzeggen lidmaatschap: Schriftelijk aan het secretariaat vóór 1 november van een kalenderjaar.

Betalingen via IBAN: NL67 INGB 0001 4713 71 t.n.v. Penningmeester Foto- en Filmklub Sliedrecht te Papendrecht voor 1 maart van elk kalenderjaar.

Image

Copyright

De foto's op de website mogen alleen gebruikt worden na overleg met en toestemming van Fotoclub Sliedrecht.
Image
© 2022 Fotoclub Sliedrecht - Alle rechten voorbehouden